Komunální program 2022

Transparentní město pro lidi.

Odvaha opravdu zapojit a poslouchat občany, otevřeme město.

Hlavní body:

 • využití potenciálu Portálu města
 • důležitá témata mají být rozhodovány se zapojením občanů
 • podklady zastupitelstva a smlouvy města nejen na hranici nutného, ale zákonně možného
 • zastupitelstvo s místem pro občany, tak jako v jiných městech
 • rozšíření klikacího rozpočtu a využití potenciálu Zlepši své město
 • pravidelná tvorba a evaluace pocitové mapy

Bydlení pro občany, nejen rentiéry.

Odvaha konečně (vy)řešit bydlení pro ty, kteří jej potřebují.

Hlavní body:

 • transparentní pravidla i pořadník pro přidělování městských bytů
 • zrevidování městského bytového fondu
 • výstavba bytů v orchestraci města a následný prodej občanům, ne spekulantům a developerům
 • v nových výstavbových projektech zahrnout i startovací a sociální byty
 • město musí získat krajské pozemky za nemocnicí, ne je přenechat developerům
 • sdílené bydlení jakou součást strategie

Aby si mohl občan v klidu zaparkovat.

Odvaha konečně vytvořit sousedům parkování, ne ustupovat developerům.

Hlavní body:

 • neustupovat developerům s nízkým počtem parkovacích míst při výstavbě
 • zvýhodnění občanů Uherského Hradiště oproti těm, kteří zde nemají trvalý pobyt
 • otevřít diskuzi s občany ohledně parkovacích zón
 • využít moderních řešení - chytré parkování, P+R parkoviště, carsharing, spoluúčastné parkovací domy

Čisté ovzduší, ne spalování odpadků v centru.

Odvaha rázně se postavit za občany, aby se nám tu lépe dýchalo.

Hlavní body:

 • namísto předloženého řešení soukromou firmou vypracovat odborný posudek a hledat alternativní, moderní řešení bez dopadu na naše okolí
 • vypracovat energetický akční plán a ustanovit energetického koordinátora
 • podpořit komunální i komunitní energetiku jako součást řešení v 21. století

Atraktivní město pro mladé rodiny.

Odvaha vyjít vstříc a podpořit mladé rodiny, nejen se tak tvářit.

Hlavní body:

 • podpora Rodinných pasů dávající výhody
 • koncepční budování dětských hřišť
 • online statistika kvality a reportingu dětských hřišť

Veřejné služby jen pár kliků daleko.

Odvaha nechat lidi vyřídit si vše z pohodlí domova, ne chodit úředničit.

Hlavní body:

 • nepožadovat po občanech dodávat informace, které již má město k dispozici
 • naplno využít Portál občana, občan ne jako doprošovatel, ale jako zákazník

Podpořit aktivity a rozhodování občanů.

Odvaha nechat občany zlepšovat veřejný život, ne o nich jen rozhodovat.

Hlavní body:

 • Participativní rozpočet jako pobídka lidem a spolkům rozhodovat o tom, do čeho město bude investovat
 • Vyčlenit tradiční aktivity a projekty (např. místní hody) do zvláštního fondu pro jejich stabilizaci

Zeleň jako přirozená součást našeho města.

Odvaha zezelenat naše město, nejen kácet.

Hlavní body:

 • Za každý pokácený strom výsadba nového ve stejném místě
 • Ve starých výsadbách průběžně vysazovat stromy v konceptu “nikdy nekončící aleje” - nové stromy dorůstají již ve chvíli, kdy nemocný strom musí dolů
 • Nebát se vysazovat nízkou keřovou výsadbu
 • Konec používání chemikálií při čištění chodníků