Rozhovor s Jaroslavem Ševčíkem, lídrem Pirátů v Uherském Hradišti

Rozhovor s Jaroslavem Ševčíkem, lídrem Pirátů v Uherském Hradišti

Lídrem Pirátů v letošních volbách do zastupitelstva je dvaatřicetiletý Jaroslav Ševčík, starosta uherskohradišťského T. J. Sokol. „Každý zastupitel by měl mít pokoru, ochotu přijímat cizí názory a schopnost uznat chybu,“ říká v rozhovoru pirátská jednička.

Co tě motivovalo kandidovat? Touha tvořit něco pro město a lidi v něm. Uherské Hradiště je nádherné město, kde se dobře žije, máme tu super akce, tradice. Ale i určité problémy, které je potřeba řešit. A já jsem typ člověka, který nejen sedí a říká, co by mělo být jinak, ale rád přiloží ruku k dílu. Velkou podporou pro mě byl i kamarád Franta Elfmark, který mě k Pirátům přivedl. Na radnici již působí, jsou za ním vidět výsledky a hlavně mi ukázal, že politika jde dělat i lidsky.

Co konkrétního je potřeba ve městě změnit? Mezi velké problémy řadíme určitě dopravu a parkování na sídlištích. Je potřeba zlepšit razantně MHD, dobudovat zastávky, zvýšit četnost spojů, zřídit nové linky tak, aby se napojovaly na vlakové spoje, noční linky a mnoho dalších aspektů. Velmi dobře také víme, že Hradišti by velmi pomohly obchvaty, což z pozice města můžeme ovlivnit jen neustálým tlakem na patřičné úřady, které to mají na starost. V tom nám mohou pomoci i naši poslanci. Parkování na sídlištích chceme řešit nejen pomocí nových parkovacích míst, ale také zavedením rezidentního parkování, kdy karta rezidenta bude na jméno a ne na značku auta, jak je to dosud v pilotním projektu v Tůních. Chceme se také zaměřit na bydlení pro nízkopříjmové skupiny a mladé rodiny. Je toho samozřejmě mnohem víc, kompletní program máme na webu.

Jak je to s tím UHlídáním? Míříte snad rovnou do opozice? Heslo UHlídáme vzniklo krásně po pirátsku, když jsme si hráli se slovy a moc se nám líbilo, že je tam to UH. Jako hlídače nás má spousta lidí zafixované již z loňských parlamentních voleb, tak jsme zvolili toto hravé spojení. To rozhodně ale neznamená, že nechceme nic tvořit a nebo že bychom dokonce chtěli rovnou do opozice. Jsme připraveni zavádět nové věci z našeho programu a podpořit i rozumné věci ostatních stran. My prostě UHlídáme, že to bude v pořádku a aktivně se o to zasadíme. UHlídat se dá třeba i výstaba nebo zavedení novinek.

Které pirátské myšlenky je nutné v UH zavést? Základní pirátskou myšlenkou je transparentnost, ta je stěžejní. Transparentní výběrová řízení u zakázek i pozic vedoucích pracovníků příspěvkových organizací a škol bez automatického prodlužování mandátu a stranických trafik. Také rozpočet města viditelný tak, aby každý mohl vidět, za co se utrácí a jaké jsou příjmy. Je třeba zlepšit informovanost občanů a zapojit je více do spolurozhodování o osudech města. Pro nás je zároveň důležité, aby nás lidi brali jako partnery a ne jako nedostupného politika v obleku.

Jakou věc bys v zastupitelstvu či radě navrhl jako první? Určitě právě něco z oblasti transparentnosti. Asi zveřejnění maximálního množství dokumentů a nebo dopracovaný rozklikávací rozpočet. Byl bych také rád, aby rada města nebyla jen o jednom člověku, ale aby fungovala více jako tým lidí, co mají společný cíl. Chtěl bych rozhodně do vedení radnice přivést lidskost, která tak trochu na radnici chybí.

Jaký by podle tebe vlastně měl být zastupitel? Všímavý ke všemu, co se ve městě děje a naopak i neděje. Musí být otevřený všem názorům, vyslechnout všechny strany a čerpat z myšlenek nejen svých, ale klidně i od ostatních. U zastupitele je také důležitá pokora. A když se stane chyba, tak by ji měl umět uznat. Nikdo současně nemůže být odborníkem na všechno, proto by měl zastupitel umět přijmout rady od odborníků. To je také důležitý pirátský princip.

Otázka na závěr: Jakou myslíš, že mají Piráti šanci? Máme velmi dobré šance. Máme kvalitní lidi, co se nebojí něco pro město udělat. Jsme otevření všem názorům a nebojíme se s lidmi diskutovat. Myslím si, že lidem a radnici máme co nabídnout a obyvatelé Uherského Hradiště to vědí a u voleb zohlední.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články