Piráti UH: Report ze třetího zastupitelstva

Piráti UH: Report ze třetího zastupitelstva

Třetí zasedání uherskohradišťského zastupitelstva je za námi. Přinášíme vám komentář našich zastupitelů k nejzajímavějším bodům, které projednávali.

První kritický okamžik nastal hned s pořadovým číslem 4. Týkal se plánu financování Skanzenu Rochus, ze kterého jako spoluzakladatel a spolupodílník odstoupila společnost Synot. Jediná možnost, jak další provoz zachránit, je vyšší finanční injekce od města. Před zastupiteli tedy ležela finální otázka, zda skanzenu “přiklepnout” pokrytí veškerých jeho nákladů. To nakonec prošlo, i když pro nás nebylo rozhodování úplně jednoznačné. “Skanzen považujeme za významný a chtěli jsme ho podpořit. Na druhou stranu nám scházely od rady města a vedení Rochusu podklady s nějakým koncepčním řešením a plány do budoucna. Na minulém zastupitelstvu jsme si proto tyto informace vyžádali a dnes nám bylo vyhověno, takže jsme byli nakonec pro. Chod skanzenu ovšem bude i po tomto rozhodnutí nastaven na úsporný, což považujeme za manažerské selhání. Podobný projekt nikdy nebude výdělečný, ale doufejme, že se podaří během tohoto roku najít pro skanzen např. další partnery nebo taková řešení, aby investice města nemusela být tak velká i v budoucnu,” okomentoval problematiku pirátský zastupitel František Elfmark.

V bodě 9 byla diskuze kolem podpory sportu v prvním letošním pololetí. Do debaty se zapojil hlavně náš druhý zastupitel Jaroslav Ševčík, který se ptal na koncepci této podpory. Konkrétní odpověď od pana starosty Blahy ale bohužel nedostal. “Ptal jsem se zejména na házenou, jejichž zástupce se s námi podělil o jejich problém už v minulém týdnu a přišel ji sdělit také na zastupitelstvo. Údajně mají takové náklady, že by členské příspěvky mužského týmu musely být 12 tisíc ročně na osobu. To je samozřejmě likvidační a fungovat takto nemohou. Proto jsme podpořili opoziční návrh na zvýšení podpory házené o 100 tisíc. Ten ale nakonec neprošel,” shrnul Ševčík asi hodinovou debatu. Vzhledem ke svému členství v Sokole se dalšího hlasování poctivě zdržel, jinak by samozřejmě podporu posvětili svým hlasem oba pirátští zastupitelé.

U bodu 12 se řešilo zastoupení města ve společnostech, ve kterých má radnice své posty v představenstvech či dozorčích radách. Proběhl opoziční pokus o prodloužení termínu nominace do představenstva Slováckých vodáren a kanalizací, kam byl nominován starosta Blaha, až na další zastupitelstvo v dubnu. Tento pokus ovšem nevyšel a tento vysoce multifunkční politik tak sedl na další židli. Stejně tak nakonec nevyšla opoziční snaha o udržení transparentnosti, jelikož koalice starostovi zrušila povinnost informovat zastupitele o dění ve společnostech s podílem města. To se ovšem neobešlo bez faux pas. Hlasování k tomuto usnesení přineslo komickou situaci, kdy se jeden z koaličních zastupitelů při hlasování zdržel a způsobil pozdvižení v podobě neschválení tohoto usnesení. Po přestávce, kdy zřejmě proběhla debata mezi koaličními zastupiteli, se celé hlasování opakovalo s tím, že se zastupitel jako nováček uklikl. Usnesení si pak koalice schválila těsnou většinou a starosta tak nakonec informovat zastupitele dále již nemusí.

Že se nové koalici úplně nedaří mít přehled během hlasování vedlo i k bodu 24. V něm se řešily následky situace z minulého zastupitelstva, kdy si koalice úplně nevšimla počtu nominovaných členů do kontrolního výboru, které navrhla opozice. Díky jejich postupnému schválení a zjištění, že na posledního koaličního nominanta v abecedním seznamu již nezbylo místo, se dostal výbor do rukou opozice. Na třetím zastupitelstvu si koalice “silou vzala” výbor zpět výměnou jednoho z členů za ANO za člena z nominace ODS.

U všech ostatních bodů (s výjimkou udělení čestného občanství, u kterého jsme se zdrželi) jsme byli pro.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články