Piráti UH: Report ze čtvrtého zastupitelstva

Piráti UH: Report ze čtvrtého zastupitelstva

Naši zastupitelé za sebou mají čtvrté zasedání, přinášíme tedy pravidelný report. Jednání zastupitelstva bylo tentokrát rychlé a bez větších kontroverzí, i tak se ovšem našlo několik bodů k hlubší diskuzi.

Překvapivým bodem bylo rozhodnutí rady opustit spolek Svaz města a obcí ČR. Po několikadenním zjišťování, jestli je tento spolek městu vůbec nějak prospěšný (ptali jsme se například i Pirátů v zastupitelstvech po celé republice), se naši zastupitelé nakonec dohodli na volném hlasování. “Na základě informací od ostatních Pirátů jsem nakonec hlasoval pro. Členství podle všeho opravdu žádné velké výhody nemá,” komentoval své hlasování Jaroslav Ševčík. Jeho kolega František Elfmark se zdržel. “Je možné, že město tímto ztratí nějakou možnost vyjednávání např. s parlamentem, proto jsem nechtěl hlasovat pro,” vysvětlil.

V desátém bodě se schvaloval Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021. Ten pochopitelně prošel. František Elfmark, který se na jeho vzniku v minulém období podílel, poděkoval zejména vedoucí odboru Petře Karlíkové a všem, kteří se na dokumentu podíleli. Těšíme se na implementaci tohoto dokumentu.

Předposlední bod dvanáct byl pro Piráty nejkritičtější. Rada města dle očekávání prodloužila bez výběrových řízení mandáty dalším ředitelům základních škol. Znovu jsme upozornili na to, že s tímto postupem nesouhlasíme a myslíme si, že současní ředitelé by měli po šesti letech nejen přesvědčit o svých schopnostech a plánech, ale šanci by měli dostat také další uchazeči. “Rozhodně nemám nic proti práci stávajících ředitelů škol, ale myslím si, že by bylo férové dát možnost i dalším zájemcům. A stávající ředitelé by měli obhájit a ukázat směr, kterým hodlají dále školu vést,” podotkl Ševčík. Na tuto problematiku jsme upozorňovali již v minulosti, tehdejší radní František Elfmark jako jediný z rady hlasoval proti tomuto automatickému prodlužování mandátů. Rada města naše výtky opět odbyla tím, že je to údajně zbytečné.

Ve stejném bodě jsme se také dotazovali na změnu média místní teplárny CTZ, o které se do budoucna údajně uvažuje. Stejně jako jistě mnoho dalších občanů se těšíme, že se změnou média výrazně sníží hodnoty polétavého prachu a zlepší se celková kvalita ovzduší ve městě. Proto nás zajímalo zejména to, zda už je nějaký rámcový termín této změny a jestli už neexistuje třeba i nějaká analýza. Starosta Blaha pouze zmínil, že by nerad střílel od pasu a věc si zaslouží více času.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články