Piráti UH: Report z šestnáctého zastupitelstva, rozpočet města, územní plán

Piráti UH: Report z šestnáctého zastupitelstva, rozpočet města, územní plán

V pondělí 7. prosince zasedalo již po šestnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Kulisy malebné Reduty jsme opět vyměnili, a zřejmě tomu tak bude i nadále, za větší prostory Klubu Kultury, které lépe splnily podmínky nařízení vlády v době koronavirové (rozestupy, roušky, apod.). Ve velkém sále se nakonec usadilo 25 zastupitelů, včetně nás, Pirátů – Františka Elfmarka a Jaroslava Ševčíka – Příprava na zastupitelstvo, viz. fota níže. Na pořadu bylo k projednání celkem 16 bodů. Hlavním bodem programu bylo projednání investičního záměru na zprovoznění budovy Svatováclavská č.p. 450 pro potřeby městského úřadu. Město navrhuje budovu bývalé Komerční banky opravit a nově vybavit, což vyjde městskou pokladnu na téměř 34 milionů korun. „Jsme rozhodně pro její další využití, ale nelíbí se nám plánovaný prodej budovy na Revoluční ulici, kde nyní sídlí dopravní úřad. Tato budova je na strategickém místě, blízko areálu nemocnice a blízko železniční zastávky. V této době se zbavovat nemovitostí mi nepřijde jako úplně nejlepší nápad, i když by za ni odhadem město získalo 22 milionů korun,” komentoval Jaroslav Ševčík. Také jsme probírali rozpočet města na další rok. Rozpočtová pravidla se totiž budou s novým rokem měnit a tak bude nutné rozpočet města urychleně zaktualizovat. Takto by se mělo stát do do konce března 2021. Dnes se rovněž na zastupitelstvu města schvaloval návrh nového Územního plánu, který byl po pětiletých pracích a po opakovaném veřejném projednání dopracován do finální podoby. Nový plán řeší především nové záměry investorů, aktualizace nadřazené územně plánovací dokumentace, nové záměry vyplývající z nových oborových koncepcí (Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, návrh dopravní obsluhy opuštěného areálu Nemocnice, generel sídelní zeleně, generel odvodnění a další) „Jelikož se jedná o jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města, jsme tento plán podpořili,” sdělil František Elfmark. Náklady projektu činili dle důvodové zprávy: 986 150 Kč / Dotace EU IROP: 887 835 Kč. Dalšími body projednávání byly Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021 a Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště.

Závěrem: Jak jsme jakožto volení zástupci Vás – občanů slíbili, snažíme se i z opozice náš program konstruktivně prosazovat, což jak se ukazuje je dobrá cesta, která přináší své ovoce.

Přejeme všem hodně zdraví a krásný advent - Jaroslav Ševčík a František Elfmark

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články