Piráti UH: Report z osmnáctého zastupitelstva

Piráti UH: Report z osmnáctého zastupitelstva

V pondělí 26. dubna zasedalo již po osmnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Na pořadu bylo k projednání celkem 17 bodů.

Na začátku zasedání se otevřela diskuze o chodu Slováckého divadla. Tento bod jsme řešili více než hodinu. Paní ředitelka Habartová (která tuto funkci zastává dočasně) nám osvětlila, jak se věci v divadle mají a nás zajímalo, proč ještě není vypsáno výběrové řízení na nového ředitele Slováckého divadla. Celou problematiku ohledně divadla bedlivě sledujeme a plánujeme promluvit i s některými lidmi, přímo z divadla.

Na zastupitelstvu se mimo jiné probírala rozpočtová opatření. V tomto bodě jsme požádali o oddělené hlasování a dali tak jasně najevo svůj nesouhlas s neposkytnutím finančních prostředkům místní ZUŠ na klávesy. Podpořili jsme účelovou dotaci pro Akropolis, z.s. a organizaci Dětské centrum Zlín.

Dále jsme podpořili dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Ale nepodpořili jsme dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města do roku 2030. Myslíme si, že se investice mají ubírat jiným směrem a že by o nich měli rozhodovat i občané města.

Podpořili jsme rovněž vznik Memoranda o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem z.s. při vzniku a provozování coworkingového centra v Uherském Hradišti. Coworkingové centrum v Uh. Hradišti chybí a za vznik jsme rádi. Nicméně se nám nelíbí, že si rada města vytvořila bez transparentního výběrového řízení půluvazkovou pozici, která bude stát nás všechny 321.000 Kč/rok.

Po rezignaci předsedy finančního výboru bylo třeba zvolit nového, a tím se nakonec stal náš zastupitel Jaroslav Ševčík. Gratulujeme! Finanční výbor projednává zejména rozpočtová opatření města, projednává celkový rozpočet města a doporučuje zastupitelstvu zaujmout stanovisko k daným bodům. Podpořili jsme také bod, kdy se volili přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Dovolujeme si Vás také pozvat na sledování online přenosů prezentací strategických dokumentů pořízených v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji Uherského Hradiště“. Nové strategie a koncepce z oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, Smart City, informatiky atd.. budou představeny prostřednictvím autorských prezentací v rámci dvou kulatých stolů, které proběhnou 6. a 13. května 2021 od 16 hodin. Prezentace budou streamovány na youtube kanál, kde zároveň bude možné v rámci chatu vznášet dotazy a připomínky. Veškeré vaše dotazy budou odpovězeny buď přímo během přenosu, anebo následně.

Odkazy na připojení:
Kulatý stůl 6.5.2021 od 16:00 zde: https://youtu.be/U9PnrsnCC5A
Kulatý stůl 13.5.2021 od 16:00 zde: https://youtu.be/G8J7bzXwAR8

S veškerými projednávanými dokumenty se můžete seznámit už nyní na www.hradistechytre.cz v sekci Strategie a koncepce anebo zde: https://hradistechytre.cz/2021/04/26/verejna-projednani-strategickych-dokumentu-hradiste-chytre/

Pokud vás zajímá podrobněji některý bod, můžete si jej poslechnout zde

Přejeme všem pevné zdraví a hezké dny!
František Elfmark a Jaroslav Ševčík

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články