Program Pirátů pro Uherské Hradiště

Komunální volby 2018

 

UHLÍDÁME ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PROBLÉMŮ

Jsme přesvědčeni, že se v Uherském Hradišti žije vcelku dobře. Většina “věcí” uspokojivě funguje, občané jsou převážně spokojení a stížností není mnoho. Když se nějaké objeví, většinou se opakují stále ty stejné námitky a podněty, které (ne)zodpovědní doteď buď vůbec neřešili, nebo odbyli nesplněným slibem. Několik nápadů existuje dlouho jen na papíře, jinými se nikdo ani nezabýval. To je chyba.

 

UHLÍDÁME POLITIKY A ÚŘEDNÍKY

Při hlubším pohledu na fungování radnice, úřadu či příspěvkových organizací jsou vidět malé i větší nedostatky a chyby. Občané se jimi většinou nezabývají, nemají možnosti a čas. A radnice jim často neposkytuje automaticky informace tak, jak by mohla. Mimo dohled obyvatel přitom může jít o milionové ztráty u nevýhodných zakázek či tunelů, neetický lobbing či trafiky. Zodpovědní zastupitelé jsou od toho, aby jednali v zájmu města a obyvatel. Výsledky své práce by měli poctivě zveřejňovat a pro občany by měli být důvěryhodnými zástupci.

 

UHLÍDÁME ZAVEDENÍ NOVINEK

Naše město a jeho obyvatelé si zaslouží moderní a chytrá řešení pro 21. století. A to jak v obousměrné komunikaci s úředníky a radnicí, tak i v běžném životě. Například v rámci oblasti Smart city. Postaráme se hlavně o to, aby agenda městského úřadu byla co nejpřívětivější a jednoduchá u okýnka i online. Zavedeme a zdokonalíme projekty jako participativní rozpočet (PaRo) nebo Portál občana a chceme vtáhnout obyvatele do spolurozhodování o budoucnosti města.

 

VY MŮŽETE UHLÍDAT NÁS

Nebojíme se otázek a neskrýváme se za fráze. Naši práci a naše cíle si umíme obhájit. Budeme reportovat plnění našich cílů, spoluobčany budeme zvát na veřejná setkání a rádi si vyslechneme pochvaly, nápady i kritiku. Politici jsou tu pro lidi, ne naopak.

 

MÁME PODLE VÁS UHLÍDAT JEŠTĚ NĚCO?

I vy nám můžete v Uherském Hradišti pomoci vymýšlet nová, moderní a efektivní řešení, případně upozornit na vzniklé problémy. Naslouchání občanům patří mezi naše hlavní zásady, takže byste to měli být především vy, kdo má mít příležitost rozhodovat o budoucnosti města. Dejte nám pomocí online dotazníku vědět, co vám ve městě chybí, vadí a co konkrétního byste rádi změnili. Vaše nápady a podněty jsou pro nás velmi důležité. Chceme být vaší prodlouženou rukou. Dotazník ponecháme do budoucna funkční i po ukončení komunální kampaně.

 

Po volbách se budeme řídit naší závaznou povolební strategií.


 

Jednotlivé programové body:

EKONOMIKA A INVESTICE

Průhledná výběrová řízení | Vždy si prověříme všechny subjekty přihlášené do výběrových řízení vypsaných městem a oslovíme minimálně tři uchazeče. Řízení budou transparentní a jejich průběh budete moci sledovat krok za krokem. Konec uzavřeným výběrovým řízením. Chceme aktivně spolupracovat s organizací Hlídač státu a zveřejňovat informace automaticky, ne až poté, co si je někdo vyžádá.

Vy rozhodnete, kam půjdou peníze | Prostřednictvím participativního rozpočtu (PaRo) budete rozhodovat, které konkrétní projekty budou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu města. Budete mít možnost přihlásit i vlastní projekt, jehož cílem je zlepšení života ve městě. Podívejte se, jak funguje PaRo v podání Pirátů. A nebo v Brně.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření | Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení a služeb. Poptávka bude dostatečnou dobu zveřejněna na internetu. Díky tomu lze dosáhnout množstevních slev.

Dotační politika | Zasadíme se o zvýšení dotací do sportu, sociálních služeb a životního prostředí. Zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Podnikání | Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky před nadnárodními obchodními řetězci. Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí ve městě tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem.

 

INFORMATIKA

Uvidíte nám pod ruce | Výsledky jednání výborů a komisí, usnesení zastupitelstva a navíc i rady města budou řádně zveřejněné a dohledatelné. Lepší informovanost vyřešíme pomocí přehledné webové aplikace.

Skutečný rozklikávací rozpočet | Ukážeme vám, za co ve městě utrácíme a kdo o tom rozhodl. Pomocí poctivého rozklikávacího rozpočtu se můžete seznámit s finančními toky ve městě.

Pirát ví, vy budete vědět také | Prostřednictvím webových stránek a Facebooku vás budeme pravidelně informovat o fungování našeho města a městského úřadu. Nebojíme se vašich otázek, jednáme s každým otevřeně.

eÚřad | Dokončíme elektronizaci městského úřadu, aby bylo možné maximální množství dokladů a dokumentů vyřídit i z pohodlí domova. Budete mít na výběr, zda věc vyřídit online či standardně na přepážce. Zajistíme sdílení dat mezi všemi odbory, abyste nemuseli na více místech předkládat stejné podklady. Zdokonalíme a ve větší míře zavedeme Portál občana, zdigitalizujeme vše potřebné a vytvoříme nové online formuláře.

eAplikace | Zavedeme přehlednější a rychlejší informovanost občanů pomocí služby eRozhlas (hlášení místního rozhlasu). Všechny důležité informace (požáry, odstávky energií apod.) se včas dovíte pomocí SMS, e-mailem nebo push notifikací na svém telefonu. Nadále budeme efektivně rozšiřovat službu a aplikaci Zlepši své město, kde můžete hlásit připomínky a závady.

 

DOPRAVA

MHD | Dohlédneme na efektivní a moderní změny v MHD. Budeme s odborníky prosazovat i postupné změny dle schváleného generelu dopravy a všech již vytvořených koncepcí. Podporujeme přechod na elektrobusy a CNG pohon. Plánujeme rozšíření sítě autobusových zastávek a renovaci stávajících. Přidáme možnost platby kartou. Zasadíme se o převážně bezbariérové a klimatizované vozy s volnou WiFi sítí a lepší obslužnost o víkendech a do okrajových městských částí. Zajistíme noční spoje.

Parkování | Najdeme moderní a ekologické řešení nedostatečných parkovacích kapacit na sídlištích. Chceme dlouhodobou koncepci parkování a posuneme dál zejména stavbu parkovacího domu ve Štěpnicích. Budeme hledat také možnosti pro vybudování úplně nových, např. v Jarošově, na Východě a v centru města. Budeme prosazovat šetrné řešení k přírodě a s ohledem na průsak vody do půdy. S odborníky v oboru a ve spolupráci s občany vyřešíme také vztah rezidentního a veřejného parkování. Budeme se inspirovat městy, ve kterých je tento systém ověřený a funguje. Platící parkující v okrajových částech města podpoříme slevou na jízdném v MHD.

Chceme zrušit parking za 1 korunu v automatech. Půlhodina parkování by podle nás měla stát alespoň 5 korun. Pro řidiče nejde o výrazný rozdíl, pro městský rozpočet ovšem ano. V řádech milionů. Utržené peníze můžeme investovat na důležitých místech. S ohledem na zavedení modernější MHD bude navíc vyšší cena parkování motivovat k jízdě hromadnou dopravou.

Obchvat Jarošova a nový obchvat Průmyslové | Jednou z našich hlavních dopravních priorit je posunout dále stavby dlouho navrhovaných obchvatů. Ve spolupráci s poslanci České pirátské strany a dopravním výborem Pirátů chceme projekty řešit nejen na půdě města.

Podpora výstavby D55 na jih od Otrokovic | Budeme za město aktivní v podpoře další výstavby dálnice D55 směrem od Otrokovic na Břeclav, aby bylo město dostupnější.

Podpora města k modernizaci železničního nádraží | Budeme aktivně podporovat spolupráci se SŽDC v modernizaci a elektronizaci nádraží, které bude spojeno linkou MHD do všech částí města. Dohlédneme na rekonstrukci prostoru kolem nádraží.

Cyklistika | Uherské Hradiště je městem cyklistů a to se nám líbí. Chceme jim ještě více zpříjemnit život. Podpoříme výstavbu a údržbu cyklostezek a chceme v centru města vybudovat parkovací cyklověž.

Objektivní pohled | Řidiči automobilů, cyklisté i chodci jsou pro nás rovnocenní účastníci provozu a při plánování dopravních novinek se bude myslet na všechny.

 

MAJETEK

Průhledné hospodaření s majetkem | Zveřejníme přehledný a podrobný seznam majetku města. Zabráníme nevýhodným prodejům. Naší snahou je se o majetek zodpovědně starat, ne jej prodávat.

Sjednocení majetku | Zapracujeme na sjednocení dat o nemovitostech a pozemcích města s katastrální mapou. Správu veškerého městského majetku chceme přemístit pod jednoho správce (nyní jsou dva - HRATES a.s. a Klub kultury).

 

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT

Transparentní výběrová řízení | Na všechna vedoucí místa (v mateřských a základních školách, kulturních zařízeních, ve správě sportovišť a v dalších příspěvkových organizacích města) budou vypsána výběrová řízení a poctivě opakovaná po 6 letech. Budou posuzována nejen politickou, ale i odbornou komisí. Žádné trafiky za odměnu, žádné automatické prodlužování mandátu.

Městské kulturní akce nejen na Masarykově náměstí | Některé vybrané kulturní akce chceme směrovat např. do Smetanových sadů, Parku mladých či na Studentské náměstí. Tyto prostory si zaslouží kulturně oživit.

Podpora menších kulturních akcí a akcí v místních částech | Budeme více podporovat i malé kulturní akce a kulturní činnost v místních částech (hody, zábavy) a akce na sídlištích. Podpoříme aktivity jednotlivých komunit.

Sportoviště města | Zajistíme rezervační online systém pro využití sportovišť veřejností. Chceme podporovat registrované i neorganizované sportovce, týmy a komunity všech velikostí. Rozšíříme výstavbu workoutových hřišť a prvků v dalších místech.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Startovací byty pro mladé rodiny | Kvůli tíživé situaci na trhu s bydlením a nepříznivému vývoji počtu obyvatel v Uherském Hradišti považujeme za jednu z priorit výstavbu startovacích bytů.

Sociální městské bydlení | Chceme, aby město více určovalo, co a pro koho se bude stavět. Prioritou jsou společné domy pro mladé i starší, bezbariérové, nízkonákladové a šetrné k přírodě i okolní zástavbě.

Nízkoprahové denní centrum | Podpoříme výstavbu nízkroprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a přesun azylového domu Cusanus. Pokud se má situace vyřešit, musí jít služba za klienty, ne klienti za ní. Centrum bude pod patřičným dohledem MP.

Řešení problematiky drogově závislých | Budeme podporovat stávající organizace, které se zabývají osvětou, terénní službou a poradenstvím pro drogově závislé. Budeme hledat inspiraci u ostatních měst.

Řešení pro těžce nemocné | Podpoříme paliativní péči a zřízení kamenného hospice na uherskohradišťsku.

Rodinné pasy | Pro rodiny s dětmi chceme zavést projekt typu Rodinné pasy, který umožní využívat městské i komerční služby se slevou.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více vodních a stínících přírodních prvků | Považujeme za důležitý rozvoj zeleně v centru města. Zejména na Mariánském náměstí, ale i na sídlištích. Například v Mařaticích budeme podporovat další výsadbu stromů. V místní části Sady podpoříme vznik nové retenční nádrže pro záchyt vody a zabráníme tak dalším povodním z přívalových dešťů.

Recyklace a redukce odpadu | Uherské Hradiště třikrát za sebou vyhrálo soutěž “Keramická popelnice” v třídění odpadu, je ale stále co zlepšovat. Zapracujeme zejména na dalším (kov, tuky, oleje...) a důslednějším třídění odpadu a také na dalším šíření osvěty. Město v tomto musí jít příkladem, takže se budeme snažit o ještě efektivnější třídění a osvětu na všech ZŠ i MŠ a třídění zavést jako povinnost v příspěvkových organizacích (Aquapark, Klub kultury...) a budeme to požadovat i u organizátorů všech kulturních akcí. Budeme provádět pravidelnou osvětu sběru separovaného odpadu. Rozšíříme počet kontejnerových stání a dáme si záležet i na jejich vzhledu. Najdeme řešení, jak spravedlivě vybírat poplatky za odpad také od zdejších nájemníků bez trvalého bydliště v Uherském Hradišti.

Funkční veřejná prostranství | Budeme pokračovat v rozšiřování dětských hřišť a sportovišť. Kvalitní dětská hřiště jsou častým zázemím pro rodiče s dětmi i mládež, mnohdy na několik hodin denně. Uvědomujeme si to, proto se na dětská hřiště zaměříme z pohledu rodičů a mládeže. Rozšíříme a vyměníme městský mobiliář tam, kde si to budou občané přát a aby to mělo patřičný kýžený efekt. Chceme také více kontrolovat vykonavatele obecně prospěšných prací.

Park Rochus a Výšina sv. Metoděje | Zajistíme rozumný a pozvolný růst skanzenu, který nebude zatěžovat rozpočet města víc, než je nutné. Podpoříme více akcí v těchto lokalitách se zaměřením na přírodu, osvětu, zvyky a řemesla. Vše ruku v ruce s lepší dopravní obslužností, zejména pro rodiny a seniory. Na Výšině sv. Metoděje zajistíme stín a závětří pomocí výsadby nových stromů.

 

ARCHITEKTURA

Informovanost | Zapojíme širokou veřejnost do rozhodování o všech strategických plánech rozvoje města prostřednictvím workshopů, internetového fóra a zpřístupníme veřejnosti veškeré podklady. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum. Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura.

Veřejné soutěže | U velkých stavebních změn ve městě budeme vždy vyhlašovat architektonické soutěže. Jejich podmínky budeme připravovat ve spolupráci s občany.

 

BEZPEČNOST

Efektivní městská policie | Stojíme o větší četnost pochůzek městské policie jak v centru, tak i v městských částech. Po prozkoumání stávajícího stavu a efektivity práce MP se zasadíme se o navýšení počtu městských strážníků. S tím souvisí také rozšíření činnosti městské policie v oblasti prevence a zachování asistentů prevence kriminality.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Žádné tajnosti v organizacích města | Transparentně ukážeme hospodaření organizací patřících pod město a budeme se zasazovat o zjednodušení organizačních struktur a maximální kontrolu městem. Co aplikujeme sami na sebe, budeme vyžadovat i po organizacích města.

Zpravodaj města | Otevřeme hlavní městskou tiskovinu a podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci. Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samospráv, by měly splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Zasadíme se o zveřejňování alternativních názorů i proti vedení radnice. Pro vydávání a tvorbu obsahu médií přijmeme vnitřní pravidla (Statut novin a etický kodex), která zaručují kontrolu tvorby obsahu pomocí redakční rady, přístup zastupitelů do médií včetně opozičních, stanovují konečnou odpovědnost za obsah médií a vylučují z rozhodování o obsahu koaliční politiky.

Nekalé jednání a střet zájmů | Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu. Umožníme anonymní oznamování nekalého jednání na radnici. Prosadíme etické kodexy pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.

 


 

Kromě výše uvedeného programu plně souzníme s celostátním pirátským programem pro komunální volby 2018, jehož myšlenky byly při tvorbě programu pro Uherské Hradiště zohledněny. Společný program vyjadřuje celostátně uznávané principy a snahy Pirátů o vylepšení státní správy a samosprávy.

Kde to najdu?

zatím nemáme místní adresu, najdete nás na našich schůzích nebo akcích